Profylaxe / čištění PC :: Profiprofylaxe.cz

Profylaxe / čištění PC

Nabízíme vám jednorázové nebo pravidelné komplexní vyčištění Vašich PC a serverů - odstranění nánosů prachu, vnější i vnitřní čištění speciálními antistatickými prostředky a samozřejmě následné otestování.

Pravidelná čtvrtletní, pololetní nebo roční údržba/čištění může být prováděna na základě smlouvy ve zvolených intervalech.
Při smluvním zajištění nabízíme tuto službu samozřejmě cenově zvýhodněnou. Pro běžný kancelářský provoz doporučujeme pololetní údržbu každého PC. U počítačů umístěných ve zhoršených provozních podmínkách doporučujeme pravidelné čtvrtletní profylaktické údržby.